Select Page

MULTILINGUALISM ACCELERATOR

Naša šola sodeluje v dvoletnem mednarodnem projektu Multilingualism Accelerator

O projektu

Cilj projekta je razviti »pospeševalnik večjezičnosti«, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuj jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru je to esperanto, omejen na 200 morfemov), zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok. Študije so pokazale, da učenci, ki so se eno leto učili modelni jezik esperanto, učenje naslednjega tujega jezika pospešijo za 30%! Modelni jeziki so namreč dosti lažji, nimajo izjem in predstavljajo logični konstrukt, kar otrokom omogoča, da se z njim igrajo, saj hitro doumejo lingvistične principe, s katerimi lahko besede in stavke razstavljajo in sestavljajo. Na ta način dobijo motivacijo za učenje jezikov ter občutek za jezik, ki jim pomaga tudi pri razvijanju in bogatenju maternega jezika.

Kaj lahko tukaj najdete

V okviru projekta bomo razvili:
• Propedevtično gradivo za pospeševanje večjezičnosti v tiskani in elektronski obliki za 32 blok ur (vključno s posebnim programom za samodejno kreiranje stavkov za učenje)
• Didaktične napotke za učitelje: koristne informacije (teoretična ozadja, navodila…), ki bodo učiteljem omogočale samostojno učenje
• Portal za učitelje z vsemi relevantnimi materiali za izvajanje programa v razredu: na spletni strani bodo na voljo informacije za učitelje o koristih učenja modelnega jezika pred začetkom učenja drugih tujih jezikov, moduli z materiali pripravljenimi za tisk in didaktičnimi napotki za uporabo metode v razredu, informacije za učence, materiali za samostojno učenje v obliki iger in animacij, povezave na druge evropske projekte in koristne spletne strani, forum za izmenjavo izkušenj in pristopov.

Vsa gradiva bodo na voljo decembra 2019 na spletni strani projekta, ki bo dosegljiva v šestih jezikih (slovenski, nemški, hrvaški, bolgarski, esperanto in slovaški).  Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

Partnerji

Devet partnerjev iz petih držav:

Pridruženi partner:

 

POSPEŠEVALNIK VEČJEZIČNOSTI

Uraden naziv projekta: Multilingualism Accelerator – A method to boost foreign language learning and raise language awareness

»Pospeševalnik večjezičnosti« je jezikovni tečaj, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuji jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta) zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok in ima še dodatne pozitivne učinke. Študije so pokazale, da se učenci, ki so se eno leto učili modelni jezik esperanto, učenje naslednjega tujega jezika pospešijo za 30%. Modelni jeziki so namreč dosti enostavnejši, nimajo izjem in predstavljajo logični konstrukt, kar otrokom omogoča, da se z njim igrajo, saj hitro doumejo lingvistične principe, s katerimi lahko besede in stavke razstavljajo in sestavljajo. Na ta način pridobijo motivacijo za učenje jezikov ter občutek za jezik, ki jim pomaga tudi pri razvijanju in bogatenju maternega jezika.

S pomočjo tečaja otroci na igriv način spoznavajo osnove analitičnega jezika in tako bolje razumejo, kako so jeziki organizirani. Otroci razumejo, da obstajajo različne vrste besed, termini kot so množina, dva osnovna sklona (imenovalnik in tožilnik), mehanizmi za tvorjenje stavkov, naučijo pa se tudi sestavljati nove besede iz osnovnih korenov in obrazil. Na ta način otroci pridobivajo znanje o strukturi jezikov na splošno, razvijajo torej metalingvistično znanje.

Vsa gradiva smo razvili z mislijo na učitelje jezikov, ki se prej še niso srečali z esperantom. Zato so vse lekcije opremljene z informacijami o slovnici poglavja ter natančnimi smernicami za izvajanje učnih ur.

V okviru projekta smo razvili:
• propedevtično gradivo za pospeševanje večjezičnosti v obsegu 32 blok ur,
• didaktično metodologijo za učitelje,
• portal za učitelje z vsemi relevantnimi gradivi za izvajanje programa v razredu.

Vsa gradiva so na voljo na spletni strani projekta: https://lernu.net/instruado

Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.