Select Page

GIRLS DO CODE

Naša šola je vključena v projekt GIRLS DO CODE, ki želi 300 dekletom v Sloveniji, starim med 10 in 11 let ponuditi možnost BREZPLAČNEGA STRUKTURIRANEGA UČENJA OSNOV PROGRAMIRANJA IN LOGIČNEGA RAZMIŠLJANJA, ki ni na voljo v šolah.

Prav raven osnovne šole, je tisto okolje, na katerem je moč narediti aktivne korake naprej k digitalni pismenosti, preko konkretnih orodij in otrokom prilagojenih pristopov učenja.

Pobudniki projekta Simbioza Genesis, socialno podjetje, Digital School in Celtra d.o.o bodo v sodelovanju s šolo v šolskem letu 2021/2022 organizirali 22-urni tečaj programiranja. Projekt se je glede na pretekla leta razširil tudi vsebinsko, saj skupine iz preteklih let nadaljujejo delo in usvajajo nova znanja.

Tečaj se bo izvajal v šoli in deloma na daljavo. Program bo na šoli izvajala certificirana Microsoft Innovative Educator učiteljica. Tečaj bo potekal v popoldanskem času, in sicer eno šolski uro.

Deklice bodo na tečaju:

  • usvojile osnovne koncepte programiranja (program, sekvenca, algoritem, zanka, pogojniki, dogodki, ugnezdene zanke, razhroščevanje),
  • spoznale metode reševanja problemov,
  • naredile vsaj 20 lastnih projektov in iger,
  • se učile varne uporabe interneta in spoznale digitalni odtis,
  • razvijale inovativnost, ustvarjalnost in delo v skupini.

Koordinatorka in izvajalka projekta Nina Pavlinek