Select Page

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda in drugimi učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Na naši šoli se prične ob 6.00 in traja do 8.00.

Jutranje varstvo je strokovno vodeno.

V okviru jutranjega varstva se izvajajo naslednje dejavnosti:
-počitek,
-sprostitvena dejavnost,
-priprava na pouk.