Select Page

ŠOLSKA SKUPNOST

Pozdravljeni na strani SKUPNOSTI UČENCEV OŠ Rudolfa Maistra Šentilj.

Največ resnic na tem svetu izgovorijo otroci.

Oliver Wendell Holmes

GLOBUS SVET

ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT sta dve različni obliki organiziranosti učencev šole. Sestanki šolske skupnosti in otroškega parlamenta potekajo ločeno, čeprav so nekateri predstavniki šolske skupnosti tudi predstavniki v parlamentu.

ŠOLSKA SKUPNOST je skupnost učencev šole, ki jo sestavljajo predstavniki oddelkov šole. Sestane se vsaj trikrat v šolskem letu. Na sestankih predstavniki obravnavajo teme v zvezi z življenjem in delom v šoli; zbirajo pohvale, pripombe in predloge, oblikovane na urah oddelčnih skupnosti.

OTROŠKI PARLAMENT sestavljajo predstavniki šolske skupnosti. Otroške parlamente organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki želi mlade spodbuditi k sodelovanju in aktivnosti. Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2015/2016 je PASTI MLADOSTNIŠTVA. 

Naloge šolske skupnosti in otroškega parlamenta:

Predstavniki oddelkov so vez med učenci v oddelku in predstavniki v šolski skupnosti, zato na sestankih podajajo mnenja, predloge, pobude in pripombe, ki so jih oblikovali učenci posameznega oddelka. Svojim sošolcem prenašajo informacije in sprejete sklepe ter poročajo o dogajanju na sestankih. Prav tako oblikujejo predloge za pohvale, nagrade in priznanja, pripravljajo temo/teme za oddelčno skupnost (po dogovoru z razrednikom), opravljajo pa tudi druge naloge, za katere se dogovorijo na sestankih.