Select Page

SPLOŠNE INFORMACIJE

ODHODI IZ ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA

Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko gre učenec predčasno domov samo s pisnim potrdilom staršev. Pisno potrdilo je potrebno tudi v primeru, če gre učenec domov z drugo osebo.

V primeru, da po otroka, ki je v podaljšanem bivanju, ne boste mogli priti pravočasno, to sporočite na telefonsko številko 02 650 61 00 (tajništvo šole), če pa otrok obiskuje podaljšano bivanje na podružnični šoli v Ceršaku, pa pokličite na tel. št. 02 647 17 61 (podružnična šola).

Starši nas morate pisno obvestiti o spremembah urnika izvenšolskih dejavnosti (glasbena šola, nogomet …). Učencem brez vašega pisnega obvestila odhoda k dejavnostim ne bomo dovolili.

 

VARNOST

Poseben poudarek dajemo varnosti vaših otrok. Otroke je potrebno večkrat opozoriti na varnost v prometu in na primerno obnašanje na avtobusnem postajališču.

 

ZDRAVILA

Učiteljica podaljšanega bivanja ne sme dajati učencem nobenih zdravil.

 

OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG

V podaljšanem bivanju je po učnem načrtu 50 minut namenjenih samostojnemu učenju. V tem času učenci delajo domače naloge. Če je učenec v času opravljanja šolskih obveznosti odsoten oziroma le-teh ne dokonča, jih mora opraviti doma. Naloga učitelja podaljšanega bivanja je, da v času samostojnega učenja zagotovi čas tihega dela, učence usmerja in jim pomaga. Učitelj podaljšanega bivanja učencem ne pregleda celotne domače naloge. To storijo starši oziroma učitelj, ki je domačo nalogo dal.

 

PRINAŠANJE IGRAČ IN OSTALIH STVARI

Učitelj podaljšanega bivanja ne more nadzirati izmenjave igrač ali drugih predmetov,  zato prinašanje igrač ali drugih predmetov ni dovoljeno.