Select Page

V okviru Erasmus+ projekta Učenec učencu v pomoč: naša pot do boljše digitalne pismenosti je skupina 10 učencev 9. razredov in 3 učiteljic v začetku oktobra obiskala partnersko šolo Zespol Szkolno – Przedszkolny nr 6 v mestu Rybnik na Poljskem.

Na pot smo se odpravili v nedeljo, 2. 10. 2022, z vlakom, saj skozi Erasmus+ projekte skušamo delovati trajnostno, varovati okolje in uporabljati t.i. zelene načine prevoza.

V mestu Rybnik so bil naš cilji čim bolje spoznati delovanje partnerske šole, iskati podobnosti in razlike med poljskim in slovenskim osnovnošolskim sistemom in se seznaniti od blizu z njihovim vključevanjem osnovnih znanj uporabe IKT znanj k pouku. Ob tem smo želeli čim več našega časa nameniti druženju naših učencev s poljskimi vrstniki v in izven šolskega procesa.

V ponedeljek smo spoznavali šolo Zespol Szkolno – Przedszkolny nr 6 in poljske vrstnike. Naši učenci so bili vpeti v uvodne delavnice, predstavili so nam državo gostiteljico in šolo. Popoldan smo se skupaj odpravili na ogled mesta Rybnik, ki ga je žal zaznamoval močan dež.

Dopoldneve smo preživljali v šoli. Naši učenci so obiskovali redne ure 8. razreda. Prisostvovali so uram matematike, poljskega jezika, verstva, računalništva, športne vzgoje… Pri težavah z razumevanjem jezika so jim priskočili na pomoč poljski vrstniki in občasno v popoldanskih aktivnostih tudi različne aplikacije na mobilnih telefonih.

Učiteljice smo obiskale ure pouka, se natančno seznanile z delovanjem šole in vrtca ter računalniško podporo šole.

Poseben vtis so na nas pustile tudi izvenšolske dejavnosti. Učenci obeh šol so se v torek popoldne družili ob skakanju na trampolinih. Ogledali smo si mesto Krakov in rudnik premoga Guido v mestu Zabrze, kjer smo se spustili v 320 m globok rov.

Skozi mobilnost smo ugotovili naslednje večje razlike med našo šolo in šolo Zespol Szkolno – Przedszkolny nr 6:

  • Osnovna šola na Poljskem traja 8 let, učenci začnejo obiskovati osnovno šolo s 7. leti. Ob koncu 8. razreda imajo učenci zaključne izpite. Pri vpisu v srednje šole se upoštevajo samo ocene zaključnih izpitov.
  • Obe šoli imata približno enako število učencev, a zaradi prostorske šole na šoli poteka pouk izmensko.
  • Podaljšano bivanje za mlajše učence je plačljivo.
  • Učenci si malice prinesejo od doma. Kosilo lahko naročijo v šoli, a ga ima manjše število učencev (okrog 100 od 400 učencev).
  • Verouk poteka v šoli in je vključen v reden pouk. Zanimivo nam je bilo, da ima vsaka učilnica na steni poljski grb in velik križ.
  • Predmet računalništvo imajo učenci od 1. razreda v okviru 2 ur na teden. V 8. razredu so učenci že spoznavali osnove programiranja v Java blokih.

Skoz ves teden so naši učenci odlično predstavljali našo šolo. Naši partnerji so zelo pohvalili njihovo komunikativnost, zavzetost, odprtost do njihovih običajev in kulture. Čeprav smo ob pogovorih in predstavitvah ugotovili določeno stopnjo podobnosti med našima jezikoma, je vseeno vsa komunikacija med nami potekala v angleščini.