Select Page

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 2017/2018

POROČILA O IZVEDENIH DEJAVNOSTI za ŠOLSKO LETO 2017/2018

V šolskem letu 2017/18 so se v projekt Zdravje v vrtcu vključili štirje oddelki, in sicer trije oddelki v enoti Šentilj in en oddelek v enoti Ceršak. Glavni namen našega projekta je bil, da otroke, starše in osebje vrtca seznanimo z  zdravo prehrano, bivanjem na prostem z veliko gibanja, razvijanjem zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni, odvajanjem zdravju škodljivih razvad ter lastno odgovornostjo za zdravje in naše okolje.

Sodelujoče skupine:
Skupina BALONČKI – prvo starostno obdobje – 12 otrok
Balončki – poročilo       Balončki – poročilo s fotografijami
Skupina DEŽNIKI – kombiniran oddelek – 19 otrok
Dežniki – poročilo         Dežniki – poročilo s fotografijami
Skupina SONČKI – kombiniran oddelek – 19 otrok
Sončki – poročilo          Sončki – poročilo s fotografijami
Skupina CEPETAVČKI – prvo starostno obdobje – 11 otrok
Cepetavčki – poročilo   Cepetavčki – poročilo s fotografijami

Strokovni delavci – izvajalci projekta:
Petra Bohl, Jadranka Kikl,
Mirjana Šef, Andreja Reisman,
Nina Tucelj, Brigita Majhenič,
Vesna Brenholc, Brigita Belšak

Čas izvajanja dejavnosti :  september 2017 –  avgust 2018