SPLOŠNE INFORMACIJE

Najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami so otroci z učnimi težavami. Največji del teh otrok je v redni OŠ. Tam nekaterim pomagajo učitelji, nekaterim strokovnjaki, nekateri pa so prepuščeni sami sebi. Uspešnost v šoli se kaže v obliki ocen in testnih...