DNEVI DEJAVNOSTI

KULTURNI DNEVI

Razred 1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan 4. kulturni dan
23. 11. 2018 21. 11. 2018 6. 2. 2019 24. 6. 2019
1. DAN RUDOLFA MAISTRA JELKOVANJE MUZIKAL – DEKLE, KI JE LJUBILO ZVEZDO ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
23. 11. 2018 21. 11. 2018 6. 2. 2019 24. 6. 2019
2. DAN RUDOLFA MAISTRA JELKOVANJE MUZIKAL – DEKLE, KI JE LJUBILO ZVEZDO ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
23. 11. 2018 21. 11. 2018 6. 2. 2019 24. 6. 2019
3. DAN RUDOLFA MAISTRA JELKOVANJE MUZIKAL – DEKLE, KI JE LJUBILO ZVEZDO ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
23. 11. 2018 21. 11. 2018 6. 2. 2019
4. DAN RUDOLFA MAISTRA JELKOVANJE MUZIKAL – DEKLE, KI JE LJUBILO ZVEZDO
23. 11. 2018 21. 11. 2018 6. 2. 2019
5. DAN RUDOLFA MAISTRA JELKOVANJE MUZIKAL – DEKLE, KI JE LJUBILO ZVEZDO

NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred 1. naravoslovni dan 2. naravoslovni dan 3. naravoslovni dan
september oktober 21. 5. 2019
1. VARNA ŠOLSKA POT GOZD KONČNA EKSKURZIJA
15. 11. 2018 april 21. 5. 2019
2. DAN SLOV. HRANE SKRB ZA ZDRAVE ZOBE KONČNA EKSKURZIJA
15. 11. 2018 april 21. 5. 2019
3. DAN SLOV. HRANE SKRB ZA ZDRAVE ZOBE KONČNA EKSKURZIJA
15. 11. 2018 januar 21. 5. 2019
4. TRAD. SLOV. ZAJTRK, ZDRAV DUH… ZELIŠČA MALE ČAROVNICE KONČNA EKSKURZIJA
25. 9. 2018 15. 11. 2018 JANUAR
5. RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO PRIM. SVETA TRAD. SLOV. ZAJTRK, ZDRAV DUH… ZELIŠČA MALE ČAROVNICE

ŠPORTNI DNEVI

Razred 1. športni dan 2. športni dan 3. športni dan 4. športni dan 5. športni dan
29. 9. 2018 januar april maj 18. 6. 2019
1. POHOD SANKANJE KROS POHOD KEGLJANJE
29. 9. 2018 januar april maj 18. 6. 2019
2. POHOD SANKANJE KROS POHOD KEGLJANJE
29. 9. 2018 januar april maj 18. 6. 2019
3. POHOD SANKANJE KROS POHOD KEGLJANJE
29. 9. 2018 22. 10. 2018 januar april 18. 6. 2019
4. POHOD PLAVANJE SANKANJE KROS KEGLJANJE
27. 9. 2019 29. 9. 2018 22. 10. 2018 januar 18. 6. 2019
5. POHOD (ŠOLA V NARAVI) POHOD PLAVANJE SANKANJE KEGLJANJE

 

TEHNIŠKI DNEVI

Razred 1. tehniški dan 2. tehniški dan 3. tehniški dan 4. tehniški dan
3. 12. 2018 5. 3. 2019 marec
1. VESELI DECEMBER PUSTOVANJE IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA
3. 12. 2018 5. 3. 2019 marec
2. VESELI DECEMBER PUSTOVANJE IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA
3. 12. 2018 5. 3. 2019 marec
3. VESELI DECEMBER PUSTOVANJE IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA
16. 10. 2018 5. 3. 2019 marec maj
4. JUMICAR PUSTOVANJE IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
26. 9. 2018 16. 10. 2018 5. 3. 2019 17. 4. 2019
5. SOLINARSTVO (ŠOLA V NARAVI) JUMICAR PUSTOVANJE MUZEJ PREMOGOV. VELENJE

 

 

DEJAVNOSTI V TEDNU OTROKA

DAN 1.– 5. RAZRED
1. 10. 2018 VDC POLŽ ŠENTILJ, DELAVNICE
2. 10. 2018 PREDSTAVITEV DELA V AFRIŠKI ŠOLI , LOVSKI PSI, OGLED LOVSKE RAZSTAVE
3. 10. 2018 ČARODEJ ANDREJ
4. 10. 2018 ŽIVA DEDIŠČINA, IZDELOVANJE ROŽ IZ KREP PAPIRJA (MEDGENERACIJSKO SREČANJE)
5. 10. 2018 GIBANJE ZVOKOV (GONG)