Select Page

1 GALERIJA DOGODKOV PROJEKT POGUM

V okviru projekta smo v torek, 12. 10. 2020, izvedli tehniški dan za učence 6., 8. in 9. razreda.

6. razred je iz profilov papirnih gradiv (karton, lepenka, pisarniški papir) izdeloval in urejal notranje prostore. Učenci so v škatli za čevlje ustvarili svojo sobo, učilnico, igrišče po lastnih željah oz. domišljiji. Učenci so z veseljem ustvarjali in krepili svoje kompetence. Nekaj utrinkov:

8. razred je izdeloval stol in mizo (šolsko, jedilno pisalno…). Pri izdelavi izdelka so morali izhajati iz lastnih potreb. Gradiva, ki so jih imeli na razpolago so bila papir (pisarniški papir, lepenka), kovine (jeklena žica premera 0,7mm), les (balza), umetne snovi (slamice). Delo je potekalo in dividualno. Prvo šolsko uro so zbirali ideje, glede na njihove potrebe in jih skicirali. Druga, tretja in četrta šolska ura je bila namenjena izdelavi izdelka. Peto šolsko uro so učenci v oddelkih predstavili svoj izdelek sošolcem in sošolkam. Vsi cilji so bili doseženi.

9. razred je izdeloval smerne table namenjene orientaciji po šoli. Table so izdelovali iz lepljenega lesa debeline 1,5cm, ki so jih povezali z vrvicami. Prvo šolsko uro so zbirali ideje in jih skicirali ter se razdelili v skupine. Izbrana ideja za izdelek je bila enotna za vse skupine. Drugo šolsko uro so si po skupinah razdelili delo, glede na orientacijsko točko v šoli (hodniki in stopnišča šole). Tretja, četrta in peta šolska ura je bila namenjena izdelavi izdelka. Izdelke bodo na orientacijske točke, na stene šole, pritrdili hišniki. Vsi cilji so bili doseženi.